Karol Zimnoch

BEZPŁATNA pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego.

• weryfikacja zdolności kredytowej
• 15 banków w jednym miejscu
• analiza umów kredytowych
• nadzór nad procesem kredytowym

• weryfikacja zdolności kredytowej • 15 banków w jednym miejscu • analiza umów kredytowych • nadzór nad procesem kredytowym

• weryfikacja zdolności kredytowej • 15 banków w jednym miejscu • analiza umów kredytowych
• nadzór nad procesem kredytowym

Karol Zimnoch

Białystok
Warszawa
Online

Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję Panią / Pana, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MUS Finanse Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 48 lok. 104 zarejestrowaną w XII wydziel Gospodarczym Sądu Rejonowego w Białymstoku pod numerem KRS 0000759152 NIP 542-333-76-20 REGON 381868944 email: biuro@mieszkajusiebie.pl.

  2. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych
  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b –  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)
  1. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych (np. dostawcy oprogramowania, dostawcy hostingu, dostawcy serwera).
  1. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
  1. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres obowiązywania umowy.
  1. Ma Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
  1. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową zawarcia umowy.
  1. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).